KyraCoacht
Ik werk vrijwel altijd volgens drie heldere stappen, wat de hulpvraag ook is.

Kennismaking
We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek, waarin we kijken of er een wederzijds vertrouwen is om samen aan de slag te gaan. In dit gesprek kan men aangeven wat de hulpvraag en het bijbehorende doel is. Ik leg uit wat mijn rol is en op welke manier ik die invul om samen tot een concreet resultaat te komen.

Aan de slag
Na afloop van de intake evalueren we hoe beide partijen dit ervaren hebben en beslissen we of en hoe we verder gaan. Doorgaans bestaat een individueel coachingstraject uit 5 tot 6 sessies. Uiteraard kan dat per persoon verschillen. Zakelijke trajecten zijn sterk afhankelijk van de opdracht die er ligt: individuele coaching on-the-job of een traject gericht op een team, afdeling, proces. Voor dit soort trajecten maken we een maatwerkcontract.​

​Voor alle trajecten geldt dat we in overleg de doelgebieden en de daarbij horende verbeterpunten bepalen. ​De vragen waar we mee aan de slag gaan, zijn onder andere: Wat wil je bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Wat mis je nu nog? Wanneer wil je daar zijn? Aan de hand hiervan stellen we concrete, meetbare doelen zodat het eindresultaat ook helder is.
​​HR Manager: "Kyra is iemand die op een prettige manier direct kan zijn, ze laat je inzien hoe het anders kan zonder eromheen te draaien. Haar aanpak is praktijkgericht en ze gebruikt actuele situaties voor de coaching. Zij heeft onze medewerker de juiste handvatten aangereikt die haar helpen in haar functioneren en het behalen van haar doelstellingen. Kyra is een zeer professionele coach die duidelijk een structuur aanhoudt en goed inspeelt op de behoefte van de persoon die zij coacht."

Locatiedirecteur: "Kyra heeft binnen ons projectteam duidelijk laten zien dat ze snel, accuraat en secuur werkt. Zij denkt mee in het proces en stelt vragen om duidelijk te krijgen wat er van haar verwacht wordt. Als je iemand zoekt die actief meedenkt en het proces bewaakt, dan kun je Kyra bellen"
Als het werk erop zit
De ervaring leert dat als het traject erop zit, het fijn is om goed af te sluiten en te evalueren. Wat hadden we afgesproken, wat waren de doelen die we gesteld hadden en hoe hebben we die bereikt? Wat ging er goed, wat is nog voor verbetering vatbaar? En hoe hebben we de samenwerking met elkaar ervaren? Hiervoor tijd en aandacht nemen, levert vaak nog extra winstpunten op.

Maak een afspraak 
HR Adviseur a.i.: "Kyra heeft met mij samengewerkt bij verschillende projecten tegelijk. Hierbij heb ik haar leren kennen als een betrokken persoon die de verbinding weet te leggen tussen mens en proces. Zij is praktisch en actiegericht, een echte aanpakker. zij behoudt overzicht en is sterk in details."